Mentalisme

Jos verplaatst voorwerpen, doet voorspellingen, buigt metalen voorwerpen zoals lepels,vorken, spijkers, munten, huissleutels e.d, , laat voorwerpen zweven, zet horloges stil of laat deze weer lopen, kan toeschouwers op afstand aanraken. Om maar een greep te noemen. Het is niet zelden dat men zich na een optreden van Jos onder behandeling moet laten stellen van een psychiater. Derhalve moet worden opgemerkt dat het bijwonen van een optreden van Jos geheel op eigen risico is. Op geen enkele wijze kan Jos verantwoordelijk worden gesteld van psychische schade in welke vorm dan ook.

Samen met zijn vaste assistent Steve brengt Jos mentalisme tot leven op een onvergetelijke wijze.

 

Ga naar het gastenboek onder referenties om te kijken wat anderen van het optreden van Jos vonden.